Twee jaar na opening is het moderne luxe Gezondheidscentrum Heesch een groot succes

20 november 2023  

De kracht zit hem onder andere in de unieke samenwerking binnen dit centrum, voortvloeiend uit een reeds jarenlange samenwerking, delen van kennis en kunde tussen de verschillende disciplines, voor de oprichting van dit centrum. 

De letterlijk zeer korte looplijnen binnen dit pand, waarin alle discplines gecentreerd zijn rondom de grote functionele gemeenschappelijke wachtruimte en teamkamer, maken dagelijks overleg zeer efficiënt. De patiënt staat hierbij centraal en wordt holistisch benaderd. Dat wil zeggen: wij bekijken uw gezondheid als één geheel. Een klacht kan op zichzelf staan, maar de oorzaak kan ergens anders zitten dan u aanvankelijk dacht. Het kan dan nuttig zijn om vanuit verschillende discplines naar de klacht te kijken om de mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden om het herstel te bevorderen.