Rijbewijskeuring en eventuele andere keuringen

U kunt bij ons ook terecht voor uw rijbewijskeuring en eventuele andere keuringen c.q. gezondheidsverklaringen.

Telefonisch

0412 – 451380