Assistentie en praktijkondersteuning

Doktersassistente

Als u de praktijk belt zal de doktersassistente u meestal vragen naar de reden van komst. De achterliggende gedachte is dat zij dan beter kan inschatten met hoeveel spoed u gezien moet worden op de praktijk. Tevens kan zij dan beter beoordelen bij wie zij u het beste kan inplannen en hoeveel tijd er nodig is voor het consult. Als u de reden van komst niet wil vermelden is dat geen probleem.
Bij de doktersassistente kunt u, op afspraak, terecht voor onder andere de volgende handelingen: urine- en bloedonderzoek, oren uitspuiten, injecties, hechtingen verwijderen, ECG (hartfilmpje), longfunctieonderzoek, wondbehandeling, uitstrijkjes en aanstippen van wratten.

CRP meting

Het is mogelijk dat een van de huisartsen adviseert om uw CRP-waarde te bepalen. Dit is de ontstekingswaarde in het bloed. Deze kan per dag veranderen. Dit is van belang om de ernst van de infectie in te schatten en het verdere beleid te bepalen. De assistente kan deze waarde in de praktijk bepalen vanuit een vingerprik. Het duurt ongeveer 10 minuten voor we de uitslag hebben. 

Praktijkondersteuners

In onze huisartsenpraktijk werken praktijkondersteuners Somatiek en praktijkondersteuners GGZ.

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner Somatiek begeleidt patiënten met hoge bloeddruk, diabetes, astma, COPD en verricht ouderenzorg. Voor controle van uw bloeddruk, diabetes of luchtwegaandoening kunt u bij haar terecht. De praktijkondersteuner werkt in nauw overleg samen met de huisarts en zal, indien nodig, de medicatie aanpassen en u eventueel terugverwijzen naar de huisarts mocht uw bloeddruk/diabetes of luchtwegaandoening niet goed meer zijn ingesteld.

Praktijkondersteuner GGZ

Voor begeleiding van uw psychische klachten kan u bij de praktijkondersteuner GGZ terecht. Zij is psycholoog en begeleidt mensen met psychische klachten in de huisartspraktijk. Mochten deze gesprekken onvoldoende verbetering opleveren, kan zij u, in overleg met de huisarts, doorverwijzen naar een meer gespecialiseerd psycholoog of een GGZ-instelling. De praktijkondersteuner GGZ jeugd is laagdrempelig inzetbaar voor kinderen/ jeugdigen van 0-23 jaar.